Performancë me violinçel

Repertori i këngëve është i gjerë që përshtaten sipas gëzimit që klienti ka. 
Çdo dëshirë apo kërkesë muzikore është lehtësisht e realizueshme! Performancat me violinçel në një dasmë janë të disponueshme:
-Në hapësirën e dedikuar për koktejlin
-Tek hyrja e çiftit në sallë
-Pas ardhjes së krushqisë
-Pas një pushimi të vogël nga këngët e DJ apo orkestrës
-Gjatë momentit të prerjes së tortës
Sa zgjasin performancat?

-Performancat me violinçel zakonisht zgjasin nga 40 minuta deri në 1 orë, në
varësi të dëshirës suaj, natyrës së eventit dhe atmosferës.
-Muzika natyrisht përshtatet në varësi të trevave. Mund të jetë shqip dhe
internacionale. Në bazë të shijeve dhe marrëveshjes përcaktohet edhe repertori.